Sertifisering

Hva er sertifisering?

Hensikten med en sertifisering er å sikre riktig kompetanse hos medarbeidere. Riktig kompetanse bidrar til trygghet i utførelsen av jobben for den enkelte.

Hvilken kompetanse bør den som jobber med manuell behandling av reiser uten rekvisisjon ha? Hva er det viktig at en reiseplanlegger kan? Ved å definere hvilke kurs den som jobber med disse, og andre sentrale oppgaver, bør ha, sikrer vi lik kompetanse. Det vil igjen bidra til å lik behandling av pasientene.

Sertifiseringsordningen er et tilbud. Noen Pasientreisekontor har egne sertifiseringsordninger i sitt Helseforetak. Andre Pasientreisekontor ønsker å benytte seg av kurstilbudet, men uten å vektlegge sertifisering. Som medarbeider bør du avklare med din nærmeste leder hvordan kurs og sertifiseringer på denne opplæringsportalen skal benyttes.