Skriv ut bokSkriv ut bok

Sertifisering


Her finnner du informasjon om sertifiseringer i Pasientreiser.

Nettsted: Pasientreiser kurs
Kurs: Pasientreiser kurs
Bok: Sertifisering
Skrevet ut av:
Dato: tirsdag, 10 desember 2019, 09:12

Hva er sertifisering?

Hensikten med en sertifisering er å sikre riktig kompetanse hos medarbeidere. Riktig kompetanse bidrar til trygghet i utførelsen av jobben for den enkelte.

Hvilken kompetanse bør den som jobber med manuell behandling av reiser uten rekvisisjon ha? Hva er det viktig at en reiseplanlegger kan? Ved å definere hvilke kurs den som jobber med disse, og andre sentrale oppgaver, bør ha, sikrer vi lik kompetanse. Det vil igjen bidra til å lik behandling av pasientene.

Sertifiseringsordningen er et tilbud. Noen Pasientreisekontor har egne sertifiseringsordninger i sitt Helseforetak. Andre Pasientreisekontor ønsker å benytte seg av kurstilbudet, men uten å vektlegge sertifisering. Som medarbeider bør du avklare med din nærmeste leder hvordan kurs og sertifiseringer på denne opplæringsportalen skal benyttes.      

Hvilke roller/oppgaver er knyttet til en sertifisering?

På side 2 og 3 i opplæringsplanen ser du hvilke roller/oppgaver som er knyttet til sertifiseringer. For oversikt: klikk her

Hvor har jeg oversikt over mine sertifiseringer?

På ”Min side” får du oversikt over aktive kurs, fullførte kurs og status på sertifiseringene dine. Du vil også motta melding på e-posten din dersom nye kurs er lagt til i en sertifisering eller nåværende kurs blir oppdatert slik at du må ta det på nytt.

Vi minner om at det er opp til det enkelte pasientreisekontor om de ønsker å bruke sertifiseringsordningen, eller kun fokusere på fullførte kurs som vurderes som aktuelle.

”Min side” ser du alltid øverst i høyre hjørne i skjermbildet ditt.