Denne mikrolæringen er om digitale søknader om støtte til pasientreiser på helsenorge.no.