Dette kurset handler om digital søknad for dekning av reiseutgifter på helsenorge.no.