Kurset handler om pårørendes rett til dekning av reiseutgifter.