Kurset handler om ledsagers rett til dekning av reiseutgifter.