Kurset omhandler når en pasient kan ha rett til en rekvirert reise, hvem som kan rekvirere og hva som skjer fra bestilling til reisen er gjennomført.