Dette kurset gir en innføring i hvordan pasientreiser planlegges og overvåkes i Trapeze.