Kurset omhandler prosessen fra en pasient søker om refusjon av en reise, til et vedtak fattes eller saken avslås.