Kurset er for deg som leder et pasientreisekontor. Du vil få en innføring i internkontroll og hvordan du kan forvalte ansvaret som databehandler på en god og riktig måte.