Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlig virksomheter, og er den Pasientreiser HF har valgt som felles metodikk for alle prosjekter. Dette e-læringskurset hjelper deg i gang med Prosjektveiviseren. Målgruppen for kurset er prosjekteiere, prosjektledere og prosjektdeltagere.