Kurset er for deg som skal benytte ferdigdefinerte rapporter i Radar. Målet er at du etter kurset skal kunne lese og forstå innholdet i standardrapportene, bruke Radar til å synliggjøre forbedringsområder, kunne bestille rapporter og kjenne til henvendelsesmønsteret for support.