Pasientreisekontorene i Sør-Øst tester skjemaene for kompetansevurdering frem til ca. 15. oktober. Øvrige tre regioner vil få tilgang til siste versjon av skjemaene fra og med 1. januar 2018.