Kompetansevurdering

Nedenfor finner du elektroniske skjemaer som beskriver viktig kompetanse på pasientreiseområdet. Her kan medarbeidere vurdere egen kompetansen og sammen med leder lage en utviklingsplan.

Riktig kompetanse gir god mestringsfølelse i forhold til oppgaver, og påvirker ofte motivasjon og jobbglede positivt. Kompetansevurderingen gir også en strukturert oversikt og gjør det enklere å jobbe målrettet med kompetanseutvikling ved kontoret.

Per i dag er dette en pilot for kontorene i Sør-Øst. Øvrige regioner kan teste skjemaene under "Øvrige regioner".